Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Törpe Cochin színváltozatok

 A törpe cochinok színváltozatai

FEHÉR:tiszta fehér,lábak sárgák

NAGY HIBA:erős sárga árnyalat a tollak színében.

FEKETE:A fekete tollazat zöld csillogással,az alsó tollazat sötét.Lábszín a kakasnál és a tyúknál is egyöntetűen sárga sötét árnyalattal.

NAGY HIBA:A fehér szín a tollazatban és a matt vagy ibolyakék csillogású tollazat.

SÁRGA: egyforma aranysárga,sárga tollgerinccel.egy kicsi bronzos árnyalat a kakasfarokban megengedett.

NAGY HIBA:A fekete berakás a tollazatban.

FEKETE-FEHÉR PETTYES(BABOS):

KAKAS:Fekete,zöldcsillogású alapszínű tollak a mellen,faron és a combokon,tiszta fehér tollvégekkel,a nyak és nyeregfedés,valamint a szárnyfedés finom fehér"V" formájú tollvég rajzolattal.

TYÚK:Fekete zöldcsillogású alapon egy lehetőleg egyformán elosztott tiszta fehér"V" alakú rajzolattal a tollvégeken.Szárny és faroktollak mindkét nemnél lehetőleg fehér tollvégekkel.A fekete alapszín van túlsúlyban,a rajzolat az idősebb állatoknál erősebben előtűnik.Egy-két fehér szárnyvégtoll a kakasnál és az idősebb állatoknál megengedett.A lábak sárgák,szürke árnyalat megengedett.

NAGY HIBA:A túlnyomorészt fehér rajzolatszín,a teljes fehér tollak a tollazatban és a tollszegélyen,vagy piros és sárga tollak a takarásban.

KÉK:

KAKAS:Egyenletes szegély nélküli kék,jól színezett farokkal.A fej,nyak és a nyeregfedés,valamint a szárnyfedésbársonyos fekete.

TYÚK:Egyenletes szegély nélküli kék,jól színezett farokkal.A nyakkörnél kissé sötétebb a kívánatos.Lábak mindkét nemnél sárgák,sötétebb árnyalat megengedett.

NAGY HIBA:A fehér,piros,vagy túl világos nyakfedés a kakasnál,az erős szegély,jeletős barna beütéssel.

GYÖNGYSZÜRKE:Mindkét nemnél egyenletes,lehetőleg világos szürkéskék,a felső és alsó tollazatnál,a lábbtollaknál,mindkét szemnél,fino sötétkék borsozat megengedett.A lábak ólomszürkék,sárgába átmenettel és sárga talppal.

NAGY HIBA:Erősen hajszálas,keskeny tollak,a faron foltos felső szín,sárgás árnyalat,sötét szegély a borításnál és eltérő színű tollak.

VÖRÖS

KAKAS:a kakas egyenletes telt,nem túl sötét csillogó piros.Az alsó tollfedés és szárnyak szinténpirosak,valamennyi fekete a belső zászlókon  megengedett.A farok piros vagy feketebíborszínű,jelentéktelen fekete rajzolat a nyakborításnál megengedett.                                                                                                                                                  

 TYÚK:egyenletes telt piros,kicsit világosabb mint a kakas.A lábak mindkét nemnél sárgák.

NAGY HIBA:a foltos tollazat,fekete a mell a szárnyfedésben,világos nyakszín,és a fehér,vagy a fekete az alsó tollazatban.

FOGOLYSZÍN

Minden toll többszörösen váltakozva,a fekete és a fénylő kékkel enyhén íves szalagozott.A kakasnálazonos szélességben,míg a tyúkoknál a sötétebb tollrészek kicsit szélesebben,mint a világosak./A fodros tollazat esetében a rajzolat gyengébb,az alsó tollazat csak egészen enyhén rajzos/A lábak sárgák,a tyúknál szürkés árnyalat megengedett.

NAGY HIBA:a sok rozsdaszín az erősebb tollakon,a szárnyon és a farokban,ezüstös szegély a nyakborításban.

SÁRGA-FEHÉR FOGOLYSZÍN

Sárgás alapon kifejezetten krémfehér,"karvajozás"egyenletes távolságban.A tyúknál a sárga tollgatár szélesebb,a pihés rész mattabb.Az alsó tollazat sárga és átmenete a fehérig.A kakasnál a pirosan hullámzó vállak megengedettek,a lábak sárgák.

NAGY HIBA:a szürke alsó tollazat és pihe,idegen színű tollal.

ARANY-NYAKÚ

KAKAS:Feje aranybarna,a nyaka és a nyeregborítás aranyszínű,telt fekete szárnyvonallal és a tollgerinc is fekete.A hát és a vállak enyhén kárminpirosak.A nagyobb szárnyfedő tollak zöldes csillogású feketék.Szárnyvégek és a karbelső zászlója fekete,a külső zászló barna,az aranybarna a száryon hárpomszöget képez.A torok,mell,has,lábtollazat zöldes csillogású fekete.

TYÚK:Nyakborítás olyan mint a kakasé,az összes többi testtollazat szürkésbarna,finom feketeszemcsézettel,szegély és rajzolat nélkül.Lábtollazat azonos a testtel.Lábak sárgák.

NAGY HIBA:A kakasnál a barna tollak jelenléte a feketék között,a túl piros nyak és nyeregfedés,áttörő,vagy barna toll a gerincen,áttört szárnyvonal,nádszerű tollak a farokban,fekete szárnyháromszög.A tyúknál szalagozás,vagy erősen "kormos" köpenytollazat,nagyon világos,vagy lazacszínű mell,hiányos,alulról feltört,vagy áttörő szárnyvonal a nyakborításban.

EZÜST NYAKÚ

KAKAS:A fej fehér,a nyeregborítás fehér toll,fekete szárnyvonalakkal,mell,combok és a farok zöldescsillogású fekete.Szárnyvégek feketék,alsó peremük fehér.Szárnykarok feketék,a külső zászlók fehérek,fekete véggel a fehér háromszög az összecsukott szárnnyal képződik,a hét és a vállak tiszta fehérek.A nagyobb szárnyfedőtollak zölden fénylő feketékés egy tiszta kötést képeznek.Lábtollazat fekete,alsó tollazata sötétszürke.

TYÚK:Fej fehér,nyaka ezüszfehér széles fekete szárnyvonalakkal és  fekete tollgerinccel.Test tollazat telt szürke,finomfekete szemcsézettel,de szegély és rajzolat nélkül.Lábtollazat azonos a testtel,csak simán szürke.Lábak színe sárga.

NAGY HIBA:kakasnál fehér rajzolat a mellen,combokon és a hason,világos farktollak,arna tónus az ezüstfehérben,a tollgerincen áttört szárnyvonalas rajzolat a nyakon,túl világos,vagy lazac színű mell és rozsdaszín a tollazatban.

BARNA SZEGETT

KAKAS:Egyenletes telt aranybarna,fedett és fekete berakások a nyakborításban,a tyúkkal megegyező rajzolati formában és módon.Alig láthatóak a fekete berakások,melyek a nyakfedésben,a szárnyakon,a combokon megengedettek.Az alsó tollazat alapjaiban telt barna,a pihetollazatszürke,minden tollgerinc telt,aranybarna.

TYÚK:Telt világosbarna,egyenletes tónusban,minden toll gerince aranybarna.Rajzolata patkó formájú,kintről befelé szélesedő,a telt világosbarna és keskeny intenzív fekete szalagok váltják egymást.Szárnyvégekbarnák,fekete berakásokkal,a szárnykarok világosbarnák,rajzolattal.A nagy farokfedő tollak feketék,barna külső segéllyel.Az alsó tollazat szürkésbarna.Lábak sárgák.

NAGY HIBA:Mindkét nemnél agyag,vagy sötétbarna alapszín,fekete tollszár fehér a szárnyban,vagy a farokban,a tyúkoknál túlnőtt,vagy hiányzó rajzolat,erős kiegyenlítetlenség az összínképben.

SÖTÉT /KOLUMBIAI/

KAKAS:Fej,nyak és nyeregborítása ezüstfehér,zölden csillogó fekete szárvonalakkal,ami a toll felső részében,a tollgerincben,a fehér színen keresztül megtörik.Farok,mell,has,combok és a lábtollazat fekete fehér szegéllyel.Vállak és szárnyfedések ezüstfehérek.A nagyobb szárnyfedéseknélfekete-fehér szegély megengedett.Szárnykarok belső zászlója fekete,a külső fehér zászlók szárnyháromszöget képeznek.A szárnyvégek feketék,fehér külső peremmel.A farktollak feketék,fehértollperem a fedőtollaknál megengedett.Alsó tollazat szűrke.

TYÚK:Fej az ezüst-fehértől az ezüst-szürkéig.A nyakborítás ugyanaz,de többszörös fekete rajzolattal,a testtollakhoz hasonlóan,fehér díszítő szegéllyel.A testtollak a kékesszürkétől az acélszürkéig,többszörös,a tollformát követvő fekete szalagozással és sötét tollgerinccel.A comb tollazata rajzos,a szárnykarok belső zászlója fekete,a külső szalagos rajzolatú,szárnyvégekfeketék,melírozott külső szegéllyel.Farok fekete,a felső vezértoll a rá jellemző rajzolattal.A lábtollakhasonlóak mint a test fedőtollazata,felismerhető rajzolati elrendezéssel.Lábak sárgák.

NAGY HIBA: A kakasnál sárga árnyalat a barna tollazatban,nem áttört szárvonal a díszítőrészeken,hiányzó szegély a mellen,hason és a lábakon.Tyúknál barna szín a teljestollazatban,elmosódott,vagy mohás rajzolat.Fehér alsó tollazat mindkét nemnél.

VILÁGOS /KOLUMBIAI/

KAKAS:Fehér fej,nyakfedése a felső harmadig intenzív fekete szárvonallal,és erős ezüstfehér szegéllyel.A szárnykarok belső zászlója mélyfekete,a külső zászló fehér,úgy,hogy az összecsukott szárny fehérnek tűnik.A szárnyvégek lehetőleg feketék legyenek fehér külső szegéllyel.Farok tiszta fekete,a fedőtollak zöldes csillogással és kicsi mellék sarlók erős fehér szegéllyel.Csekélynyeregrajzolat megengedett.A hát felső tollai,a nyakborítás alatt egy jól kidomborított csepprajzolatot mutatnak.Láb tollazata fehér,fekete rajzolattal.A többi tollazat fehér,az alsó tollazat szürke a test felé világosodó.

TYÚK:Tollazata mint a kakasé,de mégis a nyakborítás rajzolata többszörösen kikerekedett,kicsit szélesebb és a hát tiszta fehér,a farok felső tollai feketék éles fehér szegéllyel.A lábtollak,mint a kakasnál.Lábak sárgák.

NAGY HIBA:Erős sárga szín a kakasnál,a tyúknál sárga árnyalat,fekete tolak a háton,túl sok fehér a farokban.Fiatal kakasoknál a nyakfedés áttörő rajzolata és túl kevés fekete szín a szárnyvégeken.

KÉK /KOLUMBIAI/

Rajzolati elrendezése és alapszíne mint a világos színűnél,de mégis telt szürkéskék a fekete színhelyett.A kakasnál többnyire ez kicsit sötétebb,mint a tyúknál. Lábak sárgák.

NAGY HIBA:Úgy mint a "világos" rajzolati elrendezésben,ha a tollak fekete rajzolattal zöldeslakkfényűek.

SÁRGA /KOLUMBIAI/

KAKAS:A kakas és a tyúk majdnem megegyező rajzolatú,a fej tiszta sárga,a mellborítás széles mélyfekete vonalkás és sárga szegélyű,a hát felső tollai fekete csepprajzokat mutatnak.A kakas nyerge a jelzett rajzzal párja a tyúknak.

TYÚK:Felső tollszíne megfelel a kakas mellszínének.Farok fekete,a kakas kis sarlótollai és a tyúk felső faroktollai sárga szegélyűek.A kakas felső sarlóiban és a tyúk nagy farok fedő tollaiban a sárga szegély megengedett.Szárnyak feketék,sárga külső zászlóval,úgy,hogy a zárt szárny sárgának tűnik.A többi toll tiszta sárga,az alsó tollazat világos szürke.Lábak sárgák.

NAGY HIBA:Erősen pirosas felső szín /enyhe pirosas tónus a szárnyfedésen a kakasnál megengedett/,a fekete szín nem a jelzett helyeken kívül.

SÁRGA-KÉK /KOLOMBIAI/

KAKAS:Fej,nyak és nyeregfedés barnáspiros,aranyszínű szegéllyel,szárvonalkák nélkül.A váll,szárnyfedés és a hát világos pirosas-barna,mell,has és combpárnák feketék,világos alsó tollazattal,egy kis barna rajzolat a mellen megengedett.Szárnykar kívül aranybarna,aszárnyháromszög belül matt fekete.Szárnyvégek matt-feketék,barna külső szegéllyel.Szárnykötésfekete,zöld csillogású,úgy mint a farok,a faroknál a nagy fedőtollak barna szegélye megengedett.

TYÚK:Fej és nyakfedés aranybarna,kevés mattfekete rajzolat megengedett.Hát és köpenytollak búzaszínűek,mell,has és a lábpárnák világos búzaszínűek,a zsemleszínig.A búza színű farokfedés szürkésfekete és bőrbarna satírozású vezértollakkal.Szárny búzaszínű,fekete a szárnykar belsőzászlóin.Az összkép kicsit sötétebb,vagy világosabb tónusa megengedett.

NAGY HIBA:A kakas farkában a sok barna,a tyúk köpenytollazatában a moha,vagy borsózat,a túl világos,fehéres,vagy a túl sötét barnás köpenyszín a tyúknál.

EZÜST BÚZASZÍN

KAKAS:Nyak és nyeregborítás gólyasárga enyhe ezüstös szegéllyel és barnás szárvonal rajzolattal az alsó részben.Szárnyfedés és a hát telt narancspirostól a barnáspirosig.A kötések feketék zöldcsillogással.Szárnyvégek mattfeketék fehér külső szegéllyel.Szárnykarok külső zászlója sárgásfehér,aszárnyháromszög belső zászlói mattfeketék,a külső és belső zászlóknál a barnás átfutás egyarántmegengedhető.Mell,has és combpárnák feketék,az alsó tollazat világos,mely kicsit sárgás fehér,vagy barnás rajzolatú,ez a mellénél megengedhető.A farok fekete zöld csillogással,a nagy fedőtollaknál ezüstbarna tollszegéllyel megengedett.

TYÚK:Fej zsemleszínű,nyakborítás matt aranybarna ezüst szegéllyel.Kevés mattfekete  rajzolat megengedhető.A hát és köpenytollazat világos búza színűek,a farokborítás világos búzaszínű szürkésfekete,barnásan satírozott vezértollakkal világos búza színűek,a szárnykarok belső zászlói feketék.Kicsit sötétebb vagy világosabb tónus az összképben megengedett.Lábak sárgák.

NAGY HIBA:Kakasnál túl sötétbarna szín a háton és a nyeregborításon,sok ezüst a farokban,moha vagy borsózat a tyúk köpenytollazatában,valamint a túl fehéres köpenyszín,hiányos ezüstszegély a nyeregborításban.

KÉK ARANY-NYAKÚ

KAKAS:Fej,nyak és nyeregborítás intenzíven aranyszín kék szárnyvonalkákkal,az arany a fejen a legsötétebb szín.Hát,vállak és szárnyfedés világos kárminpiros.Nagyobb szárnytollak kékesek,szárnyvégek kékesszürkék,világosbarna szegéllyel.Szárnykarok belül kékesszürkék,kívül világosbarnák,amelyek egy tiszta barna szárnyháromszöget képeznek.Mell,has,combok,lábtollazat és a farok kék.

TYÚK:Fej és nyakfedés aranyszín,kék szárnyvonalakkal.Test-tollazat világos aranybarna finom kék szemcsézettel,de szegély nélkül.Lábtollazat mint a testtollazat.Lábak sárgák.

NAGY HIBA:Kakasnál arany,vagy barna a kék tollrészekben,túl piros,vagy túl sárga nyak,vagynyeregfedés,sok túl világos egyenetlen kék,áttörő barna szárnyvonal a tollgerincen,sok kék aszárnyháromszögben.A tyúkoknál szalagozás,vagy túl kék testtollazat,erősen egyenetlen rajzolat aköpenytollazatban és túl világos,vagy lazacszínű mell,hiányos áttörő vagy áttört szárnyvonalak anyakfedésben.

KENDERMAGOS

Többszöri váltakozással minden folt fekete vagy halványkék,enyhén ívelt csíkokkal sávozott.Kakasokesetében a csíkok azonos szélességűek,a tyúkoknál a sötétebb tollrészek valamivel szélesebbek,mint a világosak.A laza tollazat következtében a jelzettség nem éles,az alsó tollazat csak enyhén jelzett.A lábszín sárga,tyúkok esetében a szürke futtatottság megengedett.

NAGY HIBA:Sok rozsda,a csapók vagy a farok erős 
lisztezettsége,a nyakgallér ezüstös keretezettsége.

SÁRGA KENDERMAGOS

Kakasoknál sárga alapon kifejezett krémfehér,egyenletes távolságú kendermagozottság.A tyúkok esetében a sárga tollmezők szélesebbek,a kendermagozottság fénytelenebb.Az alsó tollazat sárga vagy fehér.A kakasok vörösen kendermagozott vállai megengedettek,lábszín sárga.

NAGY HIBA:Szürke aljtollazat,a párna rozsdássárga tyúkok esetében,eltérő színű tollak.

NYÍRFASZÍN

A kakas feje,nyakgallérja és nyeregfüggeléke ezüstfehér,fekete szálleázottsággal.A szárnyfedők és ahát ezüstfehér.A mell fekete,keskeny ezüst keretezettséggel a begy tájékára kiterjedően is.Öregkakasoknál mélyebbre érően is megengedett.A többi tollazat zöld-fényű fekete.A tyúk feje,nyaka és melle olyan,mint a kakasé,a többi tollazat fekete,zöld fénnyel.Az aljtollazat mindkét nem esetébenfekete-szürkésfekete.A lábszín zöldes fekete,lehetőleg azonos talppal.

 NAGY HIBA:Hiányzó vagy nagyon szaggatott szegélyezettség valamint fehér tollcsévék amellen,szegélyezettség a combokon és a hason.Jelzettség a tyúkok köpenyrajzában,lisztezettség,a kakas és a tyúk nyakgallérjában mutatkozó erősen átütő szálleázottság.A kakas tisztázatlan fedője és a tyúk kissé fekete feje és tarkója nem durva hibák.

 

Forrás:Baromfi Fajtaismertetők:Boltresz Ervin,Zoltánfi Tibor